Odpouštím si. Teď hned.


Vina mě fascinuje. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Vina je obrovsky bolavá emoce. Když totiž dlouhodobě cítíme vinu, tak žijeme život v permanentním očekávání trestu. Každý viník si přeci zaslouží svůj trest, no ne? A co pro nás znamená trest v jakékoliv podobě? Přece bolest! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Pokud tak žijeme ve výčitkách něčeho, co jsme měli udělat jinak, žijeme v permanentní bolesti. Ve strachu z toho, že přijde trest. Ve snaze se na něj alespoň nějak připravit (mít ho pod kontrolou) a zmírnit tak jeho dopad, ho pak hledáme (a nacházíme) úplně všude. V každém zazvonění telefonu, při otevírání dopisů, v pohledech ostatních lidí, v reakcích ostatních lidí…a očekáváme vždy spíš to špatné, protože čekáme svůj trest, a chceme na něj být připravení. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Takováhle dlouhodobá vina je úplně nepotřebná a zbytečná emoce. Odpad, který nám už ničemu neslouží. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Krátkodobá vina je prospěšná. Každý děláme chyby, chyby, kterých litujeme a chyby, které si přejeme napravit. Vina nás pohání v tom, abychom se přičinili napravit to, co se nám tak úplně nepovedlo. Přiznejme si, že jsme pochybili. Přijměme fakt, že nejsme dokonalí, a dokážeme šlápnout pěkně vedle. Pokud je potřeba se někomu omluvit, omluvme se. Udělejme to upřímně a od srdce. Dejme si záležet na tom, aby náš čistý úmysl druhá strana rozpoznala. Pokud je potřeba něco vysvětlit, vysvětleme to. Pokud je potřeba něco udělat, udělejme to. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A pak to pusťme. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A TEĎ MĚ POSLOUCHEJ - pustit něco neznamená zapomenout na to, co se stalo. Neznamená to ani schvalovat špatné chování. Znamená to přestat s výčitkami a pocitem viny. Ty totiž neslouží nikomu, ale hlavně ne tobě. Ubližují ti. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cokoliv jsme udělali, jsme udělali nejlíp tak, jak jsme to v té době uměli. Možná to bylo podle našeho dnešního mínění špatně, ale kdybychom to dokázali lépe, udělli bychom to. V tu danou chvíli to nešlo. Bránil nám strach, bolest, pochyby, nebo další pocity viny. Přičiňme se k nápravě tak, jak nejlíp umíme, a pak to pusťme. Odpusťme. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Odpusť sama sobě, a odpusť si rychle. Zasloužíš si to. 💕