NLP (Neurolingvistické programování)

Aktualizace: 22. lis 2018


Neurolingvistické programování je - dá se říci - zastřešující název pro většinu osobnostně-rozvojových metod. Jedná se o soubor otázek a dalších technik (fyziologických, vizualizačních, mentálních, dechových), které nám pomohou překonat cokoliv, co nám stojí v cestě k naplnění našeho vlastního potenciálu.NLP pracuje se skutečností, že každý z nás má jiné vnímání světa. Přednášet před sálem nabitým stovkami lidí bude znamenat trému a stažený žaludek pro jednoho, zatímco vzrušení a radost pro druhého. Výpověď z práce znamená traumatickou zkušenost pro jednoho, nový začátek pro druhého.


Emoce a pocity, které každý z nás prožívá jsou natolik komplexní, že kdybychom je chtěli v běžné konverzaci pokaždé dokonale popsat, tak pravděpodobně celé dny neděláme nic jiného. Proto jsme se naučili zkracovat, zjednodušovat a zobecnňovat. Pokud pak například řekneme "Bolí mě rameno", může to ve skutečnosti znamenat, že nás nepříjemně píchá v zadní části ramene pokaždé, když se hlouběji nadechneme. Nebo třeba řekneme "Nikdo mě nemá rád" a ve skutečnosti se cítíme smutní, protože nám dnes ráno kolega neodpověděl na pozdrav, a cestou z práce jsme dostali pokutu.


Podobně jako u EFT zde hraje velkou roli podvědomí a naše nevědomé zažité vzorce myšlení, reakcí a pohledu na svět. Vědomě například vím, že chci zhubnout, moje podvědomé přesvědčení však může být, že hubené ženy nejsou zdravé. Nebo že když zhubnu, budu přitahovat nechtěné pohledy mužů. Tato podvědomá přesvědčení jsou často v opozici k tomu, čeho chceme vědomě dosáhnout. A protože podvědomí je vždy silnější (jeho úlohou je pomoci nám přežít, nikoliv dosáhnout našeho maximálního potenciálu), tak také většinou zvítězí.


Odtud pak NEURO, které repezentuje naše vzorce myšlení. LINGVISTICKÉ pak znamená jazyk, kterým své myšlenkové vzorce popisujeme. To, jak o nich hovoříme k ostatním, ale také k sobě samotným. PROGRAMOVÁNÍ je pak přepis starých - nevyhovujících - vzorců myšlení a chování novými.


Cílem NLP je pak objevit skutečnou - často podvědomou - podstatu našeho problému a pomoci nám provést změny tak, abychom dosáhli spokojenosti v konkrétních oblastech našeho života.


NLP je skvělým nástrojem pro každého, kdo se rozhodl pro trvalou pozitivní změnu.