EFT (Emotional Freedom Technique)

Aktualizace: 1. bře 2019

EFT, nebo také Technika emoční svobody je efektivní technika, pomocí níž je možné v krátkém čase odstranit projevy jak fyzické, tak psychické nepohody.
Technika EFT je kontaktní technika, která způsobuje fyziologické zmírnění stresové reakce spojené s nepříjemnou vzpomínkou, pocitem, nebo bolestí, a umožňuje tak přepsat nežádoucí vzorce myšlení a chování. Poklepáváním na meridiánové body za současného přeříkávání vět relevantních k danému problému (např. "cítím strach v žaludku", nebo "dovoluji si překonat strach") může dojít k postupnému zmírňování prožitku bolesti, nebo emoce, až do úplného uklidnění.


Vezměme si za příklad příběh Josefa. Když byl Josef malý, tak ho kopnul kůň. Byl to pro něj natolik traumatický zážitek, že se od té doby bojí všech koní. Nyní si našel přítelkyni, která koně miluje, a Josef by se rád svého strachu zbavil, aby mohl s přítelkyní trávit společný čas u koní.


Co se v případě Josefa stalo? Jeho podvědomí zafixovalo strachovou reakci z doby, kdy jej z nějakého důvodu pokopal kůň. Podvědomí vyhodnotilo koně jako nebezpečné, a aby Josefa ochránilo, tak spouští stejnou reakci ve spojení s jakýmkoliv dalším koněm. Josef si sice uvědomuje skutečnost, že každý kůň není zlý. Dobře ví, že není automatické, že ho pokope každý kůň, se kterým se setká. Jeho podvědomí je ale - stejně jako u nás všech - silnější, než vědomí. Proto automaticky spouští strachovou reakci v přítomnosti koní, přestože to "logicky nedává smysl".


Pokud se Josef skutečně rozhodne, že se chce strachu z koní zbavit, bude pomocí EFT pracovat na trvalém oddělení podnětu "kůň" od reakce "strach". Řekněme, že Josefův cíl je cítit se v přítomnosti koní klidný a vyrovnaný. Jeho prvním úkolem bude plně se vžít do situace, ve které cítí zmíněný strach. Představí si tedy, že je ve společnosti hned několika koní. Do situace se vžije všemi smysly tak, aby skutečně pocítil strach, kterého se chce zbavit. Josef se pak naladí na své tělo a uvědomí si, ve které části těla strach cítí. Pokud je to například žaludek, popíše svou emoci a její projev v těle například takto "Mám hrozný strach v žaludku". Uvědomí si, jak moc velký je jeho strach na stupnici 1-10, příčemž 10 je největší. V průběhu terapie si pak bude pomocí této stupnice průběžně ověřovat, zda se jeho vnímání strachu snižuje.


Pomocí opakování věty " Mám hrozný strach v žaludku" a za současného poklepávání 8 meridiánových bodů na těle dochází k postupnému rozvolňování fyziologické stresové reakce. Je důležité, aby měl Josef po celou dobu před očima danou situaci, se kterou pracujeme, v tomto případě tedy setkání s koněm. Jak terapie pokračuje, tak se postupně také mění věta z čistě negativní - "mám strach" - na pozitivní (žádoucí) - "V přítomnosti koní jsem klidný a vyrovnaný". Poklepávání se opakuje tak dlouho, dokud Josef necítí ve svém těle při pomyšlení na setkání s koňmi klid a vyrovnanost.


Na začátku se Josef mohl rozhodnout, zda si chce terapii provést sám, nebo pod vedením terapeuta. Obojí je totiž možné, a obojí může být podobně efektivní. Minimálně napoprvé je však dobré nechat se terapií provést někým zkušeným, jen tak je možné se soustředit plně na sebe a získat představu o tom, jak má být terapie vedena. Pokud by se tedy Josef na začátku rozhodl, že si přeje být procesem proveden terapeutem, dostane po ukončení procesu terapie ještě cvičení na doma, aby se celý proces dobře zafixoval a změna byla trvalá. Do 10ti dnů si pak domluví s terapeutem ještě jedno sezení, aby spolu pokrok zkontrolovali a případně změny doladili k Josefové spokojenosti. Dále pak podle potřeb může v krátké době následovat sezení třetí, kde se změny nadobro ukotví. Další konzultace s terapeutem již zpravidla nejsou potřeba, to je jedna z krás techniky EFT. Fakt, že EFT dlouze nepátrá po bolavých příčinách problémů, ale namísto toho harmonizuje jejich projevy z ní dělá příjemnou, rychlou a efektivní terapeutickou techniku.